IAE - Iparraldeko Abesbatzen Elkartea FCPB - Fédération des Choeurs du Pays Basque

Chant LORIAK UDAN

 

1- Histoire du chant ou traduction ci-dessous

2- Voir une VIDEO : Loriak udan  par le Coro de Cámara Ainur

3- Télécharger : (sur le nom du téléchargement choisi, faire « clic de droite » puis « enregistrer la cible du lien sous … »)

Fichier disponible : la partition originale, ou fichier musescore .mscz ou le fichier myr (pour Melody player :  (à télécharger gratuitement ici)

4- PARTITIONS et FICHIERS MUSICAUX CHANTES

Partitions chant accompagné Chant « solo » avec métronome
Tutti
Soprano

Alto
Ténor
Basse

PAROLES

Soprano : Udan ihintza bezela Udan ihintza bezela Udan ihintza bezela Udan ihintza bezela da ma gaz te bat, hain beste nahi Edo behin pasatzen badet ga be aste bat, biyotz guz tira banatutzen zait gauza triste bat. Ebat Ne re be tiko pentsamenduba, nere kontsola garriya. Zu gabetanik ezin bizi naiz: esaten dizut egiya. Zu baziñake ar bola eta ni baldin banintz txoriya, nik zu ziñaken arbol hartantxen egingo nuke kabi ya. Zu bazinu ke kabiya.

 

Alto : Udan ihintza bezela Udan ihintza bezela Udan ihintza bezela Udan ihintza bezela da ma gazte bat hainbeste nahi ez da mundu ban beste beste bat. Inoiz edo behin pasatzen badet ga be aste bat, biyotz guz tira banatutzen zaithalako gauza triste, triste bat. Inoiz etriste bat. Nere pentsa menduba, kon tsolagarriya. Zutanik ezin bizi naiz: esaten dizut egiya. Zu baziñake ar bola eta ni baldin banintz txoriya, ziñaken arbol hartantxen egingo nuke kabiya. Zu bazinuke Udan ihintza bezela bezela.

 

Ténor : Udan ihintza bezela Udan ihintza bezela Udan ihintza bezela Udan ihintza bezela da ma gazte bat hainbeste nahi ez da mundu ban beste bat. Inoiz edo behin pasatzen badet ga be aste aste bat, guz tira banatutzen zaithalako gauza triste, bat. Inoiz ebat. Nere pentsa menduba, kon tsolagarriya. Zutanik ezin bizi naiz: dizut e giya. Zu baziñake ar bola e ta ni baldin batxo riya, zu ziñaken arbol hartantxen nuke kabi ya. Zu baziUdan ihintza bezela bezela.

 

Basse : Udan ihintza Udan ihintza bezela Loriak udan ihintza bezela maite det dama gazte bat, hari hainbeste nahi diyotanik ez da mundu ban beste bat. Inoiz edo pasatzen badet ikusi gabe aste bat, biyotz guz tira banatutzen zaithalako gauza triste, bat. Inoiz ebat. Ne re pentsamenduba, nere kontsola garriya. Zu tanik ezin bizi naiz: dizut e giya. Zu baziñake ar bola e ta ni txo riya, zu ziñaken arbol hartantxen nuke kabi ya. Zu zinuke kabi U dan ihintza bezela